Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Политика на поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни.

Ако маркирате „Приемам всичко”Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „БИЛГЕТ” ООД чрез сайта aptekastadiona.net, надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 112627218, седалище:  гр. Пазарджик, ул. Христо Смирненски 32; и адрес за корескпонденция:  гр. Пазарджик, ул. Георги Бенковски 127, аптека Стадиона”. Телефон: 034/441405

„Обработващ лични данни“означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики; 

 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на "БИЛГЕТ" ООД; 

 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите; 

 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните; 

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

 • Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги. Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. Обема на данните е минимизиран и е във връзка с целите, за които е необходим. 

 • Чрез наблюдения. Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни. За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др. 

 • Данни, получени от трети страни. Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи. Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме. Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента. 

 • Бисквитки. Aptekastadiona.netможе да използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете. Повече информация за политиката на aptekastadiona.net по отношение на бисквитките може да намерите по-долу. 

Каква информация събираме и обработваме?

 • Попълвани и изпращани от Вас форми. Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори.Обичайно, събираме следните данни:
  Вашите имена;
  Потребителско име;
  Парола;
  Адрес на електронна поща;
  Държава;
  Вашите коментари.
  Адрес за физическа доставка – при електронна търговия;
  Мобилен телефона – при електронна търговия;
  Данни за кореспонденция с Вас – при електронна търговия;
  Номер на банкова сметка – при електронна търговия. 

 • Информацията за плащане (данни на кредитни карти), която се подава, когато правите покупки от нашия уеб сайт/електронен магазин, не се получава от нас и не се съхранява при нас. Информацията се обработва съгласно стриктни протоколи за сигурност на плащанията – PCI-DSS на Visa и Mastercard. Ние нямаме достъп до тази информация. Ние споделяме вашите лични данни с обработващите плащанията, но само за целта на завършване на съответната транзакция. Обработващите нямат право да използват вашите лични данни за други цели, освен за изпълнение на съответното плащане, и имат изрично изискване за запазване на конфиденциалност на вашите лични данни и данни за плащания. 

 • Данни, събирани чрез наблюдения. За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:
  IP адреса, от който правите посещението;
  Идентификатор на браузъра Ви;
  Идентификатор на мобилното Ви устройството;
  Не съдържащ лични данни Ваш идентификатор;
  История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, закупени продукти и други;
  Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
  Вашите търсения;
  Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани, къде са сервирани, видени реклами, реализирани кликове, пропуснати реклами и други;
  За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя. 

 • Данни, получени от трети страни.В зависимост от източника на данни, това включва:
  Основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане;
  Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;
  Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях. 

За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели: 

 • Нормално функциониране на сайтове ни.
  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.
  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга. 

 • За договорно изпълнение на услугите ни.
  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки. 

 • За запазване и достъп до информация.
  Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели. Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии. 

 • За персонализиране и профилиране.
  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.
  За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на aptekastadiona.net, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор. 

 • За целите на планиране, отчетност и статистика.
  Това включва вички операции по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях. 

 • За Маркетингови цели.
  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа. 

Кой друг има достъп до тази информация?

Възможно е понякога да разкрием вашата лична информация на трети лица - партньори на aptekastadiona.net, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология; 

 • Трети лица, предоставящи услуги на aptekastadiona.net като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни. 

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

 • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента; 

 • Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни. 

 • Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента. 

 • Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента. 

 • Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка. 

 • Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор. 

 • Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг. 

 • Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане. 

 • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона. 

Кога aptekastadiona.netможе да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

 • Във връзка с направено от вас запитване, поръчка или изпълнение на договор; 

 • да Ви уведомим за промени в политиките на aptekastadiona.net и настоящите правила; 

 • да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба; 

 • да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на aptekastadiona.net

 • за маркетингови цели; 

 • за да Ви изпратим подходящи предложения или промоционални оферти за продукти и услуги наaptekastadiona.net

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Вие можете лесно да актуализирате и управлявате Вашата информация, като отидете като ни изпратите имейл с желаните промени на aptekastadiona@gmail.com
Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате с горепосочената информация.
Нашият уеб сайтaptekastadiona.net „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” и това как да ги управлявате, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”. 

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 01.09.2020г.
aptekastadiona.net запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика.
Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уеб сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго.
Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта.
aptekastadiona.net не носи отговорност, ако даден потребител на уеб сайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката. 

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно политиката за поверителност на адрес: aptekastadiona@gmail.com